Thursday, February 21, 2019
Home > Nha Nam Media
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Về đâu, 17-2

Những ngày 17-2 luôn đầy biến động. 40 năm trước, cũng ngày này, người Việt ôm nhau chạy ngược xuôi trước đạo quân xâm lược của Trung Cộng. Trẻ nhỏ cũng bị giết, người già cũng bị chết. Đất nước đau thương trong họa cộng sản xâm lược. 17-2 hôm

Xem tiếp...
TAO ĐÀN

Những bài thơ rớt của Cứ

* Người sống bọn mầy đì cho chết Lãng quên rồi phải nhớ đừng quênBiên giới đỏ ngày xưa vang tiếng súngBịt mồm xong giờ mở rộng loa phườn * Kẻ giết người bắt kẻ giết ngườiBọn sát nhân kêu án lũ cuồng sátChúng giải hạn đời nhau qua lá sốBản

Xem tiếp...