Home > Nha Nam Media
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Thật mỉa mai thay

“Khen ai khéo vẽ trò vui thếVui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu” Đọc bài viết phỏng vấn kiến trúc sư Hồ Thiệu trị trên báo Người Lao động trả lời những kiến trúc sư phản ánh về quy hoạch chỉnh trang khu trung tâm Hòa bình chợ Đà Lạt,

Xem tiếp...