Home > Nha Nam Media
TAO ĐÀN

Nhớ về nhà thơ Du Tử Lê

(Nhà Nam Media) Nếu nhớ về một Du Tử Lê tài hoa trong chữ nghĩa, trong thi ca, ắt đã có nhiều người viết. Hôm nay có lại viết cũng thừa. Nhưng nói về Du Tử Lê đã sống thế nào trong cái yêu ghét của người Việt, cái đó

Xem tiếp...
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

I have a dream

(Nhà Nam Media) Hơn 50 năm trước, vào những ngày này, nước Mỹ và thế giới sục sôi vì bài diễn văn của Martin Luther King với tiêu đề "Tôi có một giấc mơ". Bài diễn văn được đọc trước hơn 200.000 con người, đại diện cho một xã hội

Xem tiếp...