Friday, September 20, 2019
Home > Nha Nam Media (Page 2)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Mùi vị quen thuộc

(Nhà Nam Media) Trong những câu chuyện về Hồng Kông, có những điều thật đáng chú ý. Đó là những câu chuyện kể về những người biểu tình trẻ tuổi xuống đường bị bắt đem về đồn, thẩm tra, đánh đập… có mùi vị thật quen thuộc. Tin từ Hong

Xem tiếp...