Saturday, October 19, 2019
Home > Nha Nam Media (Page 84)
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Thiện niệm sẽ xóa hận thù

Người phương Đông có câu: “Người ta sinh ra một thiện niệm, tuy chưa biến thành việc thiện, nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi“. Người phương Tây tin rằng: “Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim“. Thiện niệm thực sự là phương

Xem tiếp...