Home > Biên Tập Editor 01 (Page 183)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Ăn cả… cỏ!

  98% ý kiến trên VNExpress không ủng hộ dự thảo về thuế tài sản của Bộ Tài chính. Dư luận vừa lắng xuống sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội - khẳng định, dự luật về thuế tài sản chỉ là ý tưởng của

Xem tiếp...