Wednesday, October 16, 2019
Home > Biên Tập Editor 01 (Page 2)
TRÀ QUÁN

Phim Mỹ – Trung liên doanh bị rút khỏi rạp VN vì tuyên truyền ‘‘đường lưỡi bò’’:

Phim Abominable, Mỹ - Trung liên doanh, bị cấm chiếu tại Việt Nam, do quảng cáo cho ''đường lưỡi bò''. Một bộ phim hoạt hình bị rút khỏi các rạp phim tại Việt Nam, do quảng bá cho ‘‘đường 9 đoạn’’ (thường gọi là ‘‘đường lưỡi bò’’), đòi hỏi chủ

Xem tiếp...