Friday, December 13, 2019
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Những người lính Việt Nam “Hy sinh vì nước Pháp” trong Thế Chiến I

Bà Brigitte Sabattini, giảng viên đại học Aix-Marseille, tại nghĩa trang quân đội Luynes, ngoại ô Aix-en-Provence, tháng 06/2019. RFI / Tiếng Việt Đông Dương gửi sang Mẫu quốc khoảng 43.000 lính tập và 49.000 lính thợ trong Thế Chiến I và rất nhiều người đã “Hy sinh vì nước Pháp”. Ngay

Xem tiếp...