Friday, February 22, 2019
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Lư hương

Người xứ ta, trải qua biết bao thế hệ, truyền từ đời này sang đời khác, coi việc thờ cúng, tưởng nhớ tiền nhân là điều thiêng liêng, không thể tùy tiện, càng không được xem thường, phỉ báng. Trên bàn thờ gia tiên, thứ không thể thiếu là bát

Xem tiếp...