Wednesday, August 22, 2018
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Tâm thần

Có lẽ tôi có duyên với người bệnh tâm thần. Trước hết, có lẽ cần nhấn mạnh ngay rằng đó trước hết là căn bệnh 'thể lý'. Giống như đau bao tử hay gãy tay hay gì gì đó, cần có thuốc, cần có sự điều trị y khoa. Có

Xem tiếp...