Monday, November 18, 2019
Home > GÓP NHẶT CÁT ĐÁ (Page 25)
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Sai một ly

  Có vị tăng trẻ nọ Cất am tranh tu hành Cơm rau dưa đạm bạc Sớm tối rất tinh thành. Trong am tranh xuất hiện Một bầy chuột tinh khôn Hay cắn áo ngài rách Sau những buổi hoàng hôn… Cứ vài hôm phải vá… Vị tăng trẻ vốn

Xem tiếp...