Home > MEDIA (Page 10)
MEDIA

Giáo viên biểu tình vì bị lừa

[embed]https://youtu.be/NcxCpsFD4jY[/embed] Hơn 600 giáo viên hợp đồng huyện KRong Pak- Đak Lak UBND huyện biết GV dư thừa nhưng vẫn ký quyết định xong rồi cắt với lí do rất buồn cười. Học sinh giảm, lớp giảm nên pải cắt hợp đồng trong khi đó dân số vẫn tăng. Trường

Xem tiếp...
MEDIA

Từ Bi và vai trò của phụ nữ

[embed]https://youtu.be/jXTRVDZlFx4[/embed] "Từ Bi và vai trò của phụ nữ”, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong việc nâng cao giá trị con người, trong buổi gặp gỡ với nhóm phụ nữ tại trụ xứ của Ngài ở Dharamsala ngày 9/3/18. Sự

Xem tiếp...
MEDIA

108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt-lai Lạt-ma

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZVsndrKhRNU[/embed] 108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay.

Xem tiếp...