Thursday, August 22, 2019
Home > MEDIA (Page 7)
MEDIA

Tàu điện Hà Nội, thập nien 80

Tháng 5/1890, Công ty Điện địa Đông Dương xin phép chính quyền thực dân thành lập một cơ sở khai thác giao thông bằng tàu điện gọi là “Nhà máy xe điện” thuộc vào Công ty này (tên Pháp là Usine de la Société des tramways électriques de L’ Indochine).

Xem tiếp...