Wednesday, January 22, 2020
Home > NGOÀI CỬA SỔ (Page 113)
NGOÀI CỬA SỔ

Chủ tịch Quốc Hội VN đề nghị xem lại thông tư cho dùng đồng nhân dân tệ ở biên giới

Ảnh minh họa. Tờ bạc mệnh giá 100 nhân dân tệ.REUTERS/Jason Lee Một thông tư của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ tại các chợ biên giới giáp với Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 10/2018, bị một bộ phận

Xem tiếp...