Thursday, February 21, 2019
Home > NGOÀI CỬA SỔ (Page 61)
NGOÀI CỬA SỔ

Trung Quốc 2025

Ai cũng biết đến “đường lưỡi bò” và “con đường tơ lụa” vốn thể hiện hai tham vọng lớn của Bắc Kinh trong thế kỷ 21. Riêng đại sách lược “Made in China 2025” trước đây ít được nhắc đến nhưng có thể được xem như bước khởi đầu cho

Xem tiếp...