Sunday, September 22, 2019
Home > NGOÀI CỬA SỔ (Page 94)
NGOÀI CỬA SỔ

Anh dự kiến đưa tàu sân bay đến tuần tra Biển Đông cùng với Úc

Ảnh minh họa: Từ trái sang phải : Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt, ngoại trưởng Úc Julie Bishop, bộ trưởng Quốc Phòng Anh Gavin Williamson và đồng nhiệm Úc Maryse Payne, tại Edimburg, Scotland, ngày 20/07/2018.Reuters. Nhân đối thoại ngoại giao-quốc phòng 2+2 giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và

Xem tiếp...