Home > TAO ĐÀN (Page 13)
TAO ĐÀN

Nam Ô, chỉ còn trong ký ức…

Hôm nay tình cờ đọc được bình luận trên stt của bạn mới biết câu chuyện rằng ở Mỹ có một con đường phải chẻ làm hai để tránh một ngôi mộ. Đó là mộ của bà Nancy Kerlin Barnett ở tiểu bang Florida. Bà chính là cô gái da

Xem tiếp...