Tuesday, December 11, 2018
Home > TAO ĐÀN (Page 2)
TAO ĐÀN

Về Dương Nghiễm Mậu

Chân dung Dương Nghiễm Mậu, tranh Đinh Trường Chinh. Dương Nghiễm Mậu là một tác giả độc đáo. Độc đáo thì quí; nhưng lắm khi cũng là cái rắc rối cho mình. Chẳng hạn nó làm cho mình không dược chấp nhận dễ dàng. Thiên truyện ngắn đầu tay ông

Xem tiếp...
TAO ĐÀN

Mùa nước son

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Bổn Chiều chủ nhật. Thằng Tý đang lui cui đuổi con gà nòi của nhà ông Tư Thốn chạy lạc qua nhà mình thì nghe tiếng hỏi lớn: “Thằng nhóc kia, ba mày đâu?” Tý quay đầu nhìn ra cổng, nó giật mình, mặt tái

Xem tiếp...