Friday, February 22, 2019
Home > TRÀ QUÁN (Page 32)
TRÀ QUÁN

Ấn của vua Việt ra sao?

  Ấn “Quốc gia tín bảo” bằng vàng thời vua Gia Long (1802-1819) dùng cho các văn kiện triệu tập các tướng lĩnh, phát động binh sĩ, trưng binh nhập ngũ và các văn kiện hành chính quan trọng.  Ấn có cạnh 11,7x11,7cm, cao 9cm, dày 1,65cm.   Đọc thêm:

Xem tiếp...
TRÀ QUÁN

Thẻ tỵ nạn ở Pulau Bidong

Tấm thẻ này, rất nhiều người Việt Nam quen thuộc sau năm 1975, khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ, và hàng trăm ngàn người phải ngay lập tức băng mình ra biển. Một trong những người có chiếc thẻ này, ghi lại như sau: Vào tháng này (tháng 3),

Xem tiếp...