Wednesday, March 20, 2019
Home > TRÀ QUÁN (Page 37)
TRÀ QUÁN

15 năm cuộc chiến Iraq

Đã 15 năm kể từ khi Mỹ bắt đầu một chiến dịch được gọi là Tự do Iraq, thường được gọi là Chiến tranh Iraq. Cuộc chiến này bắt đầu như là một lời hứa để giải phóng một quốc gia khỏi một nhà độc tài, biến thành năm xung

Xem tiếp...