Home > TRÀ QUÁN (Page 52)
TRÀ QUÁN

Ấn của vua Việt ra sao?

  Ấn “Quốc gia tín bảo” bằng vàng thời vua Gia Long (1802-1819) dùng cho các văn kiện triệu tập các tướng lĩnh, phát động binh sĩ, trưng binh nhập ngũ và các văn kiện hành chính quan trọng.  Ấn có cạnh 11,7x11,7cm, cao 9cm, dày 1,65cm.   Đọc thêm:

Xem tiếp...