Tuesday, January 28, 2020
Home > VỀ CHÚNG TÔI
VỀ CHÚNG TÔI

Lời Ngỏ

  Một dân tộc muốn đi vào thế kỷ tương lai, chỉ có thể bắt đầu bằng điều đơn giản nhất là khai trí. Khai Trí để con người có thể tự nhận thức rõ về sự đổi thay của thế giới. Khai Trí để loại bỏ sự hung tàn

Xem tiếp...