Tuesday, December 11, 2018
Home > VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI
VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI

Bạo lực tình dục, xâm hại trẻ em- một vấn nạn đầy xấu hổ của nhân loại trong thế kỷ 21

Giải Nobel Hòa Bình năm 2018 được trao cho ông Denis Mukwege- người Congo và cô Nadia Murad, người tộc Yazidi- Iraq. Congo đã nhiều thập niên hỗn loạn vì chiến tranh, hãm hiếp được sử dụng như là một vũ khí, một chiến lợi phẩm, để gieo rắc kinh

Xem tiếp...