Wednesday, August 22, 2018
Home > VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI
VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI

Dột từ nóc

Tống Kiều Trang Thảo là cháu vợ của Vũ Trọng Lương, trở thành thủ khoa sau khi nâng điểm. Điểm của Thảo: Toán 6,2->9,6. Lý: 4,75 ->9,5. Hoá -> 6,75 -> 9,5. Sinh 7,5 -> 9,75. Các bạn bảo những đứa trẻ vô tội. Còn Thảo lên báo chia sẻ

Xem tiếp...
VIẾT NGẮN NGHĨ DÀI

Nói chuyện quy trình

  Trên thế giới, chuyện phóng viên báo chí đưa thông tin không chính xác về phát ngôn của quan chức, thậm chí của nguyên thủ quốc gia, không phải là hiếm. Nhân vật cho là mình bị dẫn lời sai, không chính xác, chỉ cần phát biểu (lại) công

Xem tiếp...