Monday, December 16, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Nhà báo Phạm Đoan Trang “Chúng tôi muốn khẳng định viết và đọc sách là quyền không thể bị cưỡng đoạt”

Hình minh hoạ. Nhà báo Phạm Đoan Trang và giải thưởng của RSF năm 2019 Câu chuyện một nhà xuất bản (NXB) ở Việt Nam tự in và phát hành nhiều tác phẩm không qua kiểm duyệt, đã trở thành một sự kiện quốc tế. Bởi lẽ, gần 100 người

Xem tiếp...