Saturday, January 18, 2020
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI (Page 2)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Nổ!

Việt Nam không đốt pháo vào dịp Tết Dương Lịch nhưng pháo miệng vẫn nổ tưng bừng. “Nổ” lớn nhất là từ miệng Nguyễn Phú Trọng. “Nổ” không hẳn là một căn bịnh nhưng chắc là một thói xấu trong những người thích khoe khoang, thích được tôn vinh trọng

Xem tiếp...