Sunday, September 15, 2019
Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI (Page 33)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

“Chúng tôi cùng đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức để yêu cầu Nhà nước Việt Nam phải thượng tôn pháp luật”

Giáo xứ Song Ngọc và Linh mục Nguyễn Đình Thục kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. Tính đến ngày 6/9, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực được 24 ngày, và ông tuyên bố vẫn tiếp tục tuyệt

Xem tiếp...
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Nuôi bọn báo cô!

Trong “Hội thảo Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ VN tổ chức vừa qua, ông Phạm Duy Nghĩa, Đại học Fulbright Việt Nam sau khi dẫn số liệu của Bộ Nội vụ về những người hưởng lương và phụ cấp, đã nói: “Nếu số liệu

Xem tiếp...