Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI (Page 40)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Tôi có một giấc mơ

(ảnh: Hoàng Thạch Vân)   Tôi mơ lòng tự ái dân tộc xen lẫn tự hào dân tộc được dồn hết vào việc phát kiến canh tân đất nước Tôi mơ Việt Nam có thể “trả thù lịch sử” bằng việc “dội bom” xuống khắp Trung Quốc bằng hàng hóa

Xem tiếp...