Home > Ý TẠI NGÔN NGOẠI (Page 56)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Tại sao tôi bị giết?

Đã định bụng không viết thêm gì về sự kiện Mậu Thân thì hôm nay đọc được bức thư của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường gửi ông Nguyễn Quang Lập cậy đăng. Việc ông Tường có mặt ở Huế hay không thật ra không quan trọng. Ông có mặt hay

Xem tiếp...