Friday, September 20, 2019
Home > MEDIA > 108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt-lai Lạt-ma
MEDIA

108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt-lai Lạt-ma

108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt-lai Lạt-ma được gom góp trong quyển sách tuy bé nhỏ này nhưng cũng đã phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *