Tuesday, November 19, 2019
Home > MEDIA > Bài phát biểu của lm Nguyễn Duy Tân trước đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
MEDIA

Bài phát biểu của lm Nguyễn Duy Tân trước đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Trưa ngày 13 tháng 5 năm 2019, lúc 13h, phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp Cục Dân Chủ – Nhân Quyền – Lao Động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đồng thời là Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN tại chùa Giác Hoa, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Tham dự gồm có: Phái Đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gồm: – Ông Scott Busby, Cố Vấn Cao Cấp, Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. – Bà Denise M. Taylor, chuyên viên chánh sách nước ngoài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. – Cô Pamela Pontius, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. – Ông Justin Bronn, viên chức chánh trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, người sẽ kế nhiệm cô Pontius. – Ông Hoà, viên chức kiêm Thông Dịch Viên.

HĐLTVN : -Hoà Thượng Thích Không Tánh, Phật Giáo, Đồng Chủ Tịch. -Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành, Đồng Chủ Tịch. -Đạo huynh Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hoà Hảo, đồng Chủ Tịch. -Linh Mục Lê Xuân Lộc, Công giáo, thành viên. -Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài, thủ quỹ. -Đạo huynh Lê Quang Hiển, Phật Giáo Hoà Hảo, Tổng Thư Ký. -Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài, thành viên. -Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước, Phật Giáo, thành viên . Ngoài ra có những vị tham dự với tư cách khách mời gồm: -Linh Mục Nguyễn Duy Tân, Chánh Giáo Xứ Thọ Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai. -Cô Ngọc Linh, Liên Đoàn Lao Động Việt tự do. -Ông Nguyễn Thiện Nhân, Hội Nhà Báo Độc Lập. -Ông Trương Văn Kim, tù nhân lương tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *