Sunday, November 17, 2019
Home > MEDIA > 4 tấn Mỹ kim cất giấu tại Văn phòng Bộ CA là của ai?
MEDIA

4 tấn Mỹ kim cất giấu tại Văn phòng Bộ CA là của ai?

 

Vụ đánh bạc triệu đô mới nhất: đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân pháp Bộ QP làm rõ 4 tấn Dollar cất giấu tại VP Bộ CA.  (theo Tin tức Hàng Ngày)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *