Tuesday, January 28, 2020
Home > MEDIA > Bãi Tư Chính, và chuyện kiện Trung Cộng ra tòa quốc tế
MEDIA

Bãi Tư Chính, và chuyện kiện Trung Cộng ra tòa quốc tế

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cấp cao của Chính phủ, nói về bãi Tư Chính và việc cần thiết để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *