Sunday, December 15, 2019
Home > MEDIA > Các TPB-VNCH đã bị phá nhà, đuổi chổ ở như thế nào?
MEDIA

Các TPB-VNCH đã bị phá nhà, đuổi chổ ở như thế nào?

Trong câu chuyện CSVN phá nhà, đuổi dân tại Vườn rau Lộc Hưng, vẫn có những điều chưa kể về các ông Thương phế binh – Việt Nam Cộng Hòa đã bị đối xử tàn nhẫn, mà có người đã mô tả còn hơn cả Mậu thân 1968.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *