Saturday, January 25, 2020
Home > MEDIA > Châu Á đi đầu trong việc thúc đẩy thương mại tự do
MEDIA

Châu Á đi đầu trong việc thúc đẩy thương mại tự do

 

 

Ghi chú:

Các quốc gia thành viên ở Châu Á và Châu Đại Dương muốn xóa bỏ thỏa thuận của một số khu vực mà Mỹ đã đẩy mạnh và giành được, bao gồm cả về sở hữu trí tuệ. Với Hoa Kỳ ra nước ngoài, ước tính các quốc gia, không còn phải trả thêm chi phí theo các điều khoản vì họ sẽ không cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, điểm xuất khẩu lớn nhất cho hàng hoá và dịch vụ của họ.

Vì vậy, 11 quốc gia đã làm việc để tìm ra một sự cân bằng mới. Khoảng 20 điều mà Hoa Kỳ đã thúc đẩy là ‘bị đóng băng’ theo thỏa thuận sửa đổi. Trong số đó có đề xuất bảo vệ tám năm cho dữ liệu về các loại thuốc sinh học thế hệ kế tiếp và gia hạn bảo hộ bản quyền cho 70 năm sau cái chết của tác giả.

Nhưng nói gì thì nói, TPP 11 sẽ thúc đẩy kinh doanh, nhưng hy vọng sẽ vẫn cho sự trở lại của Hoa Kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *