Saturday, January 25, 2020
Home > MEDIA > Chính sách kỳ thị của CSVN với thương phế binh VNCH
MEDIA

Chính sách kỳ thị của CSVN với thương phế binh VNCH

Suốt 44 năm sau 1975, CSVN vẫn đeo đuổi chính sách kỳ thị và hà khắc với những người thương phế binh VNCH.

Nhà nước cắt khoản Bảo Trợ Xã Hội dành cho người khuyết tật nặng và già cả vì là TPB – VNCH ra sao? Cùng lắng nghe câu chuyện của những người TPB tỉnh Đaklak nơi chúng tôi đến trao quà xuân 2019 “Bên nhau đi nốt cuộc đời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *