Sunday, December 15, 2019
Home > MEDIA > Chuyển đổi thể chế chính trị, khó không?
MEDIA

Chuyển đổi thể chế chính trị, khó không?

Việc chuỷển đổi thể chế chính trị từ độc tài sang dân chủ có khó không? Chương trình “Chính trị rất thú vị” gửi đến quý vị một cái nhìn nhanh và ngắn gọn về các hình thức chuyển đổi chính trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *