Home > MEDIA > Chuyện về một người hùng thầm lặng
MEDIA

Chuyện về một người hùng thầm lặng

Không giống như những người hùng hoành tráng trong phim ảnh và rất nhiều người khác, ông là một người hùng thầm lặng thực sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *