Friday, September 20, 2019
Home > MEDIA > Con trai Mục sư Nguyễn Trung Tôn đọc lời tố cáo nhân quyền trước LHQ
MEDIA

Con trai Mục sư Nguyễn Trung Tôn đọc lời tố cáo nhân quyền trước LHQ

Con trai tù nhân lương tâm Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, đã lên tiếng  tố cáo sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam tại Hội Nghị Thượng Đỉnh cho Nhân Quyền và Dân Chủ, diễn ra tại Thụy sĩ.

Hội Nghị Thượng Đỉnh cho Nhân Quyền và Dân Chủ hay Geneva Summit for Human Rights and Democracy do một liên minh gồm 25 tổ chức quốc tế đề xướng.

Hội nghị này được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2009, và thường diễn ra chỉ vài ngày trước phiên họp Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, nhằm mục đích tạo cơ hội để các nạn nhân của những sự vi phạm nhân quyền lên tiếng trước dư luận quốc tế.
  
Trong hội nghị thứ 10 vào năm nay 2018, có 26 diễn giả từ 18 quốc gia trên thế giới được mời tham dự. Một trong số này là diễn giả đại diện cho Việt Nam, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, 23 tuổi, con của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, một tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *