Home > MEDIA > Đêm ngước nhìn nhau
MEDIA

Đêm ngước nhìn nhau

Một ca khúc của nhac sĩ Tuấn Khanh nhân sự biến cố ở Đồng Tâm

Đêm qua ngước nhìn nhau
Sao không thấy mặt người
Đêm nuốt lệ nghe lời trăn trối

Tôi mơ dáng thanh bình
Soi sáng cho phận người
Thương ai đang tội tình
Thương ai đang điêu inh
Thương ai đau như thể thương mình

Mẹ cứ ngóng trông hoài
Ngày không còn đao binh
Mẹ thương nhớ thanh bình
Nơi quê hương đã lắm nhục hình

Nhưng đâu phải hòa bình
Là không còn chiến tranh
Đâu phải có nụ cười
Là nước mắt thôi rơi
Nam mô A Di Đà
Lạy người chết đêm qua
Nam mô A Di Đà
Lạy người sống không nhà
Lời kinh đau vang khắp ngân hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *