Home > MEDIA > Di huấn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (tháng 4/2019)
MEDIA

Di huấn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (tháng 4/2019)

Từ chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, Đức đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã phát đi di huấn cuối đời của ngài.

Đuọc biết, bản di huấn của Đức đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ được lập ngày mùng một tháng ba năm kỷ hợi – tức ngày 5/4/2019. tại chùa Từ Hiếu, phường 1, quận 8, thành phố Sài Gòn về những tâm nguyện cuối đời của ngài, do chính ngàu đọc để chứng minh không có sự ngụy tạo hay ép buộc nào.

Thành kính ngưỡng cầu hồng ân chư Phật thùy từ chứng minh gia hộ Đức Tăng thống Thích Quảng Độ pháp thể khinh an – chúng sanh dị độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *