Home > MEDIA > Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải “in Terris” 2019
MEDIA

Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải “in Terris” 2019

Ngày 04.03.2019, Đức cha Thomas Zinkula, Giám mục của Davenport đã trao giải “Pacem in Terris” năm 2019 cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng.

Đức Giám mục Davenport đã đích thân trao giải thưởng cho nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng ở Dharamshala. Giải thưởng nêu rõ: "Sự lãnh đạo của bạn nhằm thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá và văn hóa của người dân Tây Tạng lấp đầy tất cả những người bị áp bức với hy vọng hòa bình có thể vượt qua bất công". 
Đối với Trung Quốc, ông là "một con sói mặc quần áo cừu". Đức Dalai Lama tương lai sẽ xuất hiện từ "một đất nước tự do", không phải từ Trung Quốc, "không có tự do".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *