Home > MEDIA > Khi tổng thống là dân làm ăn…
MEDIA

Khi tổng thống là dân làm ăn…

Nhận định của NPR News: Tổng thống Trump gây bối rối về việc ông vừa là một người điều hành đất nước, vừa là một người rất chí thú làm ăn riêng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *