Wednesday, January 22, 2020
Home > MEDIA > Linh mục Nguyễn Duy Tân kêu gọi người dân công giáo đoàn kết và không sợ hãi
MEDIA

Linh mục Nguyễn Duy Tân kêu gọi người dân công giáo đoàn kết và không sợ hãi

Nhân mùng 9 Tết âm lịch, Xuân Kỷ Hợi, linh mục Nguyễn Duy Tân đến thăm bà con vườn rau Lộc Hưng, tặng quà và kêu gọi mọi người đừng sợ hãi cái ác của nhà cầm quyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *