Home > MEDIA > Luật An Ninh Mạng: một số điểm chính cần chú ý!
MEDIA

Luật An Ninh Mạng: một số điểm chính cần chú ý!

Dự thảo Nghị Định Luật An Ninh Mạng đang được đưa ra bàn thảo ở Quốc Hội và khảo sát ý kiến tại một số doanh nghiệp, bộ ngành mà chưa khảo sát ý kiến công khai của người dân. Video sau sẽ nêu ra một số điểm đáng chú ý mà người dân cần biết về thông tin cá nhân của mình sẽ bị theo giõi ra sao trên không gian mạng?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *