Tuesday, January 28, 2020
Home > MEDIA > Lược sử hình thành Quốc Kỳ – Quốc Ca Việt Nam
MEDIA

Lược sử hình thành Quốc Kỳ – Quốc Ca Việt Nam

Màu vàng tượng trưng cho lãnh thổ. Ba sọc đỏ tượng trưng cho sự thống nhất 3 miền Nam – Trung – Bắc, sau 80 năm bị thực dân Pháp chia cắt. Màu sắc Quốc Kỳ Việt Nam dung hợp nhau, tác động lẫn nhau và dẫn đến Dân Tộc Tự Do, Quốc Gia Phát Triển. Bài Quốc Dân Hành Khúc thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, hy sinh thân mình để bảo vệ Đất Nước. Dù vận mệnh đất nước Việt Nam trải qua bao thăng trầm, gian nan nhưng truyền thống đạo lý nhân văn, lòng bao dung nhân bản của dân tộc Việt Nam vẫn được thể hiện qua Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam, khác hẵn với tính chất sắt máu tàn bạo của màu cờ và lời ca của chủ nghĩa cộng sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *