Home > MEDIA > National Student Walkout Day: Học sinh, sinh viên, thầy giáo ở Hoa Kỳ xuống đường phản đối nạn lạm dụng súng.
MEDIA

National Student Walkout Day: Học sinh, sinh viên, thầy giáo ở Hoa Kỳ xuống đường phản đối nạn lạm dụng súng.

Ý thức xã hội không là lằn ranh cho bất cứ ai.
Một công dân từ chối tham gia xã hội là tự giam hãm mình.
Một chính phủ ngăn cản người dân hành động xã hội, là một chính phủ tự làm sụp đổ mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *