Sunday, December 15, 2019
Home > MEDIA > Ngày trái đất (Earth Day) của năm 2018 nhắc điều gì?
MEDIA

Ngày trái đất (Earth Day) của năm 2018 nhắc điều gì?

 

 

 

Ngày Trái đất được tổ chức đầu tiên là vào năm 1970. Kể từ đó, dân số của địa cầu đã tăng gấp đôi.

Trung bình, mỗi người ăn nhiều thịt hơn, rác thải có nhiều chất dẻo, nhựa hơn và sản sinh ra nhiều CO2 hơn 21%. Thói quen của con người về đất đai được ghi nhận trong các đại dương.

Qua video này, hãy xem những gì đã thay đổi đối với đại dương của chúng ta kể từ năm 1970 và cách bạn có thể hành động.

Video này và tất cả phương tiện được kết hợp trong tài liệu này (bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh) là bản quyền của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (American Museum of Natural History)

Nếu bạn  quan tâm về trái đất, hãy thử xem thêm các cột mốc về Ngày Trái Đất (Earth Day) ở https://www.youtube.com/playlist?list=PLrfcruGtplwH76Sryqpk7nXf0YIEM0piZ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *