Saturday, January 18, 2020
Home > MEDIA > Người Do Thái: Đọc sách để tẩy rửa tâm linh
MEDIA

Người Do Thái: Đọc sách để tẩy rửa tâm linh

Mặc dù chỉ chiếm 0,2% dân số toàn cầu, nhưng người Do Thái lại giành được 22% số giải Nobel. Điều này có nguyên nhân rất lớn từ văn hóa đọc sách và truyền thống giáo dục gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *