Wednesday, January 22, 2020
Home > MEDIA > Người Tây Nguyên Việt Nam tỵ nạn ở Thái Lan
MEDIA

Người Tây Nguyên Việt Nam tỵ nạn ở Thái Lan

Những câu chuyện chưa kể ở Việt Nam, về những con người vô danh và tìm tự do.

Phim thực hiện vào tháng 6/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *