Saturday, January 18, 2020
Home > MEDIA > Phim tài liệu: Người tị nạn Việt Nam
MEDIA

Phim tài liệu: Người tị nạn Việt Nam

Phim tài liệu lịch sử về người tị nạn Việt Nam trên toàn thế giới. Phim dài 17 tập.
Xin mời bà con cùng xem và chia sẻ nhé.
Chương trình hiện bởi đài SBTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *