Saturday, November 16, 2019
Home > MEDIA > Người Việt xưa có hôn lễ ra sao?
MEDIA

Người Việt xưa có hôn lễ ra sao?

 

Phim đã được giới thiệu rộng rãi với công chúng lần đầu tiên tại buổi Giao lưu và trình chiếu bộ sưu tập ảnh KÝ ỨC HÀ NỘI XƯA (lần 2)

Source: do nhómcủa Albert Kahn thực hiện.

Sưu tầm và lưu giữ: nhà sử học Dương Trung Quốc. TS Vũ Thế Long và KTS Đoàn Bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *