Saturday, January 25, 2020
Home > MEDIA > Những linh mục Việt Nam bị cấm xuất cảnh
MEDIA

Những linh mục Việt Nam bị cấm xuất cảnh

Nhiều linh mục Công giáo Việt Nam đã bị không cho xuất cảnh ra khỏi nước, với những lý do vô cùng mờ ám.

Danh sách mỗi lúc càng dài, nhưng chưa hề có một lý do nào liên quan đến luật pháp được nhà nước CSVN đưa ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *