Tuesday, November 19, 2019
Home > MEDIA > Quang cảnh Lễ trao giải Văn Việt năm 2019
MEDIA

Quang cảnh Lễ trao giải Văn Việt năm 2019

Hôm 3/3/2019, ngày Nhà văn Quốc tế hằng năm, chính là ngày kỷ niệm 5 năm tuyên bố thành lập Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (3/3/1014).

Một buổi kỷ niệm 5 năm & trao giải Văn Việt lần thứ Tư vào đúng ngày này đã được thông báo đến các thân hữu của Văn Việt.Nay, nhưng rồi vì LÝ DO AN NINH, Ban Tổ chức phải quyết định huỷ bỏ buổi kỷ niệm và trao giải nói trên. Tuy vậy, cuộc gặp mặt MỪNG XUÂN như thường lệ vào 9 giờ sáng 4/3/2019 tại Cà phê Sỏi Đá 6B Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Sài Gòn vẫn được tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *