Home > MEDIA > Saigon, những ngày tháng cũ, khi chưa được “giải phóng”
MEDIA

Saigon, những ngày tháng cũ, khi chưa được “giải phóng”

Tết năm 1969, tại Sài Gòn, sau một năm chiến sự kinh hoàng nhưng Saigon vẫn bình an và phồn thịnh.

Saigon trước năm 1975, tổng hợp hình ảnh cùng tiếng hát huyền thoại Duy Khánh, với “Chiều một mình qua phố”

Cảnh sinh hoạt ngày thường ở Saigon, trước năm 1975

Nhà Nam Media tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *